સ્ટ્રેટેજિક ફ્રેન્ચાઇઝ પહેલના ડિરેક્ટર તરીકે લીના પટેલને નીમતી રેડરૂફ

રેડરૂફે સ્ટ્રેટેજિક ફ્રેન્ચાઇઝ પહેલનો નવો જ અભિગમ અપનાવ્યો છે. આ પહેલના ભાગરૂપે તેણે લીના પટેલની સ્ટ્રેટેજિક ફ્રેન્ચાઇઝ પહેલના ડિરેક્ટર તરીકે નિમણૂક કરી છે. લીના પટેલ...
Lina Patel

Red Roof names Lina Patel as director, strategic franchise initiatives

LINA PATEL IS Red Roof’s new director for strategic franchise initiatives. In the new role, Patel will direct the growth of Red Roof among...
FAIR FRANCHISING

Why we must support the American Dream with fair franchising

Disclaimer: The opinions expressed in this publication are those of the author. They do not reflect the opinions or views of Asian Hospitality magazine...
She Has a Deal 2023

‘She Has a Deal’ announces pitch competition finalists for 2023

OFFICIALS OF THE “She Has a Deal” annual hotel investment pitch contest announced the five teams selected to advance to the final round of...
Women’s History Month

U.S. hotel industry celebrates ‘Women’s History Month’

IN MARCH, THE U.S. celebrated the achievements and history of women as part of Women’s History Month. In recognition of the month, some hotel...
Mit Shah

Noble’s Shah to be honored by UJA Federation of NY

ON JUNE 6, MIT Shah, founder and CEO of Noble Investment Group, will be recognized by UJA Federation of New York for his professional...
Amina Gilyard James

SHaDPitch competitor acquires Quality Inn in Memphis

REAL ESTATE INVESTMENT competition She Has a Deal 2022 SHaDPitch Today’s Woman competitor Amina Gilyard James recently acquired the Quality Inn in the Raleigh...
Dorothy Dowling

Best Western’s Dowling joins DEI Advisors

DOROTHY DOWLING HAS joined her old boss, David Kong, as a principal for Kong’s DEI Advisors, a non-profit organization that aims to empower women...
Palleschi stepping down as CEO

Palleschi stepping down as CEO of G6 Hospitality

ROB PALLESCHI, G6 Hospitality CEO for five years, is stepping down to move to a new position. Julie Arrowsmith, Carrollton, Texas-based G6’s president and...
AHLA leadership team

AHLA makes three promotions on leadership team

THE AMERICAN HOTEL & Lodging Association recently announced three promotions among its leadership team. Kiersten Pearce was promoted to senior vice president for executive...

Loading