અમેરિકાના અડધા રોકાણકારોનું 2024માં હોટેલ રોકાણ વધારવા આયોજન

CBRE હોટેલ્સ રિસર્ચ દ્વારા તાજેતરમાં કરાયેલા સર્વે અનુસાર, 2024માં રોકાણકારોએ હોટેલ એક્વિઝિશનમાં વધારો દર્શાવીને અમેરિકન હોટેલ ઇન્વેસ્ટર સેન્ટિમેન્ટ મજબૂતાઈ દર્શાવી છે. સર્વેક્ષણના લગભગ 35...

AAHOA અને AHLAએ ‘હિડન ફી એક્ટ’ને બિરદાવ્યો

AAHOA અને અમેરિકન હોટેલ એન્ડ લોજિંગ એસોસિએશને 11 જૂનના રોજ નો હિડન ફી એક્ટ પસાર થવાનું સ્વાગત કર્યું. આ કાયદાનો હેતુ સમગ્ર લોજિંગ ઉદ્યોગમાં...

LE: Charlotte 15th among top 25 U.S. markets with 67 projects

WITH 67 PROJECTS and 7,772 rooms in its construction pipeline, Charlotte, North Carolina, ranks 15th among the top 25 U.S. markets by project count,...

IDeaS integrates 2,000 properties with Oracle platform

IDEAS, A SAS company specializing in hospitality revenue management software, recently integrated nearly 2,000 properties with the Oracle Hospitality Integration Platform. This connects their...

CoStar grants full product suite access to STR subscribers

COSTAR GROUP, A real estate marketplace and analytics provider, granted STR's hotel data subscribers access to its full product suite, enabling users to leverage...

Fanning appointed chief revenue officer at Stayntouch

Bill Fanning is now the chief revenue officer at Stayntouch, a cloud-based hotel property management software developer. Previously, he was senior vice president of...

Survey: Half of U.S. investors plan to increase hotel investments in 2024

U.S. HOTEL INVESTOR sentiment remains robust, with investors indicating an increase in hotel acquisitions in 2024, according to a recent survey by CBRE Hotels...

Wyndham announces finalists for ‘Greensboro Six’ mural

WYNDHAM REWARDS RECENTLY announced the three finalists for the mural project at Gillespie Golf Course in Greensboro, North Carolina. The selected artists are Vincent...

SiteMinder, Cloudbeds combine their platforms

SOFTWARE PLATFORM SITEMINDER, led by CEO Sankar Narayan, has partnered with PMS software developer Cloudbeds to provide more service to its 60,000 hotelier clients....
HSMAI CHSL Certification

HSMAI Global introduces hotel sales leader certification program

THE HOSPITALITY SALES and Marketing Association International Global recently launched its Certified Hotel Sales Leader certification program, focusing on current sales and commercial principles,...

Loading