115.2 મિલિયન અમેરિકનો રજાઓ દરમિયાન મુસાફરી કરે તેવી શક્યતાઃ AAA

AAA અનુસાર, 10-દિવસના વર્ષના અંતે રજાના પ્રવાસ સમયગાળા દરમિયાન આશરે 115.2 મિલિયન પ્રવાસીઓ ઘરેથી 50 માઇલ અથવા તેથી વધુનું કવર કરે તેવી અપેક્ષા છે....
President Biden

Concerns about Omicron variant lead to some U.S. travel restrictions

OMICRON, THE LATEST COVID-19 variant of concern, led to new restrictions on some international travel over the Thanksgiving weekend. Members of the travel industry...
AAA Travel report

AAA predicts 39.2 million people will travel for Memorial Day

MEMORIAL DAY WEEKEND is back and almost as strong as pre-pandemic levels, with 39.2 million people forecast to travel 50 miles or more from...

USTA: Promoting ‘Brand USA’ to international visitors critical

AS THE U.S. is set to open its borders to vaccinated individuals, promoting the U.S. brand to international visitors is more critical than ever,...
Travelers returning to cruises

Survey: Travelers returning to cruises

ALL FORMS OF travel are experiencing a post-pandemic resurgence, including cruises, according to a survey from risk and crisis response provider Global Rescue. Some...

Some of the top tourist attractions in the Amritsar city

The city of Amritsar can be termed as the pride of Punjab as well as India because of the religious relevance and famous tourist...
Travel Industry Economic Trends

Survey: Most Americans to maintain or increase hotel stays in 2024

APPROXIMATELY 72 PERCENT of Americans are set to either maintain or increase their hotel stays in 2024 compared to 2023, according to a recent...
national Hotel Booking Index survey research

Surveys: Most Americans likely to stay in hotels in 2023

AS MANY AS 60 percent of Americans are likely to stay in hotels this year, more than last year, according to two surveys commissioned...

Hotels urged to capitalize on the airline industry chaos

HOTELS CAN NOW capitalize on the current airline chaos by providing flexible check-in and check-out policies as U.S. airline flight delays are at record...

USTA: Visit America Act will help U.S. draw international conferences and events

THE HOUSE ENERGY and Commerce Committee approved the Visit America Act on Sept. 21 by a vote of 56 to 0. The U.S. Travel...

Loading