ફેડરલ પેચેક પ્રોટેક્શન પ્રોગ્રામ પર કાર્યવાહી કરવા આહોઆની હાકલ

લોન પ્રોગ્રામ માટે તાત્કાલિક વધુ ભંડોળની આવશ્યકતા હોવાનું એસોસિએશને જણાવ્યું હતું

0
1040
ફેડરલ પ્રોત્સાહનના ભાગ રૂપે, હોટેલ્સ સહિતના નાના ઉદ્યોગોને લોન પૂરી પાડતા પેચેક પ્રોટેક્શન પ્રોગ્રામ માટે વધારાના ભંડોળને મંજૂરી આપવા માટે કોંગ્રેસનો સમય ચાલી રહ્યો છે. આ સંદેશ એએએચઓએએ એક નિવેદનમાં મંગળવારે પુનરોચ્ચાર કર્યો. આહોઆના પ્રમુખ અને સીઈઓ સેસિલ સ્ટેટને કહ્યું કે, 2 ટ્રિલિયન ડોલરના કોરોનાવાયરસ સહાય, રાહત અને આર્થિક સુરક્ષા કાયદામાં પૂરા પાડવામાં આવેલી પીપીપી માટે હાલનું ભંડોળ આ અઠવાડિયાના અંત સુધીમાં નાણાં પૂરાં થાય તેવી સંભાવના છે, એમ આહોઆના પ્રમુખ અને સીઈઓ સેસિલ સ્ટેટને જણાવ્યું હતું. સ્ટેટને જણાવ્યું હતું કે "કોંગ્રેસને વોશિંગ્ટન પાછા આવવું જોઇએ અને પીપીપી બહાર આવે તે પહેલાં તુરંત વધારાના ભંડોળની સત્તા આપવાની જરૂર છે. "પીપીપી તેમને નિર્ણાયક લિક્વિડિટી જીવનરેખા પ્રદાન કરે છે પરંતુ આ અઠવાડિયાના અંત સુધીમાં પૈસાની કમી નીકળી જશે." નવા ભંડોળમાં વિલંબ થતાં સ્ટેટને કહ્યું હતું કે, હોટલોને દેશભરના કર્મચારીઓને છૂટા કરવાની ફરજ પડે છે. "જ્યાં સુધી કોંગ્રેસ કાર્યવાહી નહીં કરે ત્યાં સુધી આપણે એપ્રિલના અંત પહેલા હજારો લોકો તેમના દરવાજા બંધ કરી શકતા હતા." આહોઆએ અગાઉ કેનેટ એક્ટમાં પીપીપી અને અન્ય લોન કાર્યક્રમોમાં 250 બિલિયન ઉમેરવા સેનેટના બહુમતી નેતા મીચ મેકકોનેલ અને ગૃહના અધ્યક્ષ નેન્સી પેલોસી દ્વારા રજૂ કરેલી યોજનાને સમર્થન આપ્યું હતું. તે જ સમયે, હાલની લોન માટેની અરજીઓ લેણદાતાઓને વધુ ભાર આપી રહી હતી, જેના કારણે વિલંબ થયો.

ફેડરલ પ્રોત્સાહનના ભાગ રૂપે, હોટેલ્સ સહિતના નાના ઉદ્યોગોને લોન પૂરી પાડતા પેચેક પ્રોટેક્શન પ્રોગ્રામ માટે વધારાના ભંડોળને મંજૂરી આપવા માટે કોંગ્રેસનો સમય ચાલી રહ્યો છે. આ સંદેશ એએએચઓએએ એક નિવેદનમાં મંગળવારે પુનરોચ્ચાર કર્યો.

આહોઆના પ્રમુખ અને સીઈઓ સેસિલ સ્ટેટને કહ્યું કે, 2 ટ્રિલિયન ડોલરના કોરોનાવાયરસ સહાય, રાહત અને આર્થિક સુરક્ષા કાયદામાં પૂરા પાડવામાં આવેલી પીપીપી માટે હાલનું ભંડોળ આ અઠવાડિયાના અંત સુધીમાં નાણાં પૂરાં થાય તેવી સંભાવના છે, એમ આહોઆના પ્રમુખ અને સીઈઓ સેસિલ સ્ટેટને જણાવ્યું હતું.

સ્ટેટને જણાવ્યું હતું કે “કોંગ્રેસને વોશિંગ્ટન પાછા આવવું જોઇએ અને પીપીપી બહાર આવે તે પહેલાં તુરંત વધારાના ભંડોળની સત્તા આપવાની જરૂર છે. “પીપીપી તેમને નિર્ણાયક લિક્વિડિટી જીવનરેખા પ્રદાન કરે છે પરંતુ આ અઠવાડિયાના અંત સુધીમાં પૈસાની કમી નીકળી જશે.”

નવા ભંડોળમાં વિલંબ થતાં સ્ટેટને કહ્યું હતું કે, હોટલોને દેશભરના કર્મચારીઓને છૂટા કરવાની ફરજ પડે છે. “જ્યાં સુધી કોંગ્રેસ કાર્યવાહી નહીં કરે ત્યાં સુધી આપણે એપ્રિલના અંત પહેલા હજારો લોકો તેમના દરવાજા બંધ કરી શકતા હતા.”

આહોઆએ અગાઉ કેનેટ એક્ટમાં પીપીપી અને અન્ય લોન કાર્યક્રમોમાં 250 બિલિયન ઉમેરવા સેનેટના બહુમતી નેતા મીચ મેકકોનેલ અને ગૃહના અધ્યક્ષ નેન્સી પેલોસી દ્વારા રજૂ કરેલી યોજનાને સમર્થન આપ્યું હતું. તે જ સમયે, હાલની લોન માટેની અરજીઓ લેણદાતાઓને વધુ ભાર આપી રહી હતી, જેના કારણે વિલંબ થયો.