ભારતના કોન્સ્યુલેટ જનરલ, એટલાન્ટામાં ફેસબુક ઈન્ફોર્મેશન ઈવેન્ટનું આયોજન કરે છે

ઓનલાઇન કોન્ફરન્સ ભારતીય મુસાફરોને માર્ગદર્શન આપશે

0
1206

ભારતના કોન્સ્યુલેટ જનરલ, એટલાન્ટા, શુક્રવારે ફેસબુક લાઇવ ઇવેન્ટનું આયોજન ભારતીય મુસાફરોને માર્ગદર્શન આપવા માટે કરી રહ્યા છે.

સ્વાતી કુલકર્ણી, કોન્સ્યુલ જનરલ અને રાજકીય અને કોન્સ્યુલરના શૈલેષ લખ્તકિયા 10 મી એપ્રિલના રોજ સાંજે 5થી6 દરમિયાન ઓનલાઇન ચર્ચા કરશે. ફેસબુક ઇવેન્ટ http://www.facebook.com/SewaAtlanta/videos પર લાઇવસ્ટ્રીમ થશે.

આયોજકોમાં સેવા આંતરરાષ્ટ્રીય દ્વારા સંકલિત ભારતીય સમુદાય સંગઠનો પણ શામેલ છે. પ્રશ્નો https://www.facebook.com/SewaAtlanta/ પર મોકલવા જોઈએ.