એસટીઆર પ્રમાણે 1 ઓગસ્ટના રોજ પૂરા થતાં સપ્તાહમાં વ્યવસાય48.9 ટકા વધ્યો

છેલ્લા 16 અઠવાડિયામાંથી 15માં પ્રદર્શનમાં સુધારો થયો છે

0
653
એસ.ટી.આર. ના અનુસાર, 1 ઓગસ્ટના રોજ પૂરા થયેલા સપ્તાહમાં યુ.એસ.નો વ્યવસાય વધીને 48.9 ટકા થયો છે. તે અગાઉના અઠવાડિયા કરતા વધારે છે પરંતુ ગયા વર્ષના સમાન સમયથી 34.5 ટકા નીચે છે.

ઉનાળાનો અંતિમ આખો મહિનો શરૂ થતાં જ, યુ.એસ.ની હોટલોએ એસ.ટી.આર.પી. અનુસાર, કોવિડ -19 રોગચાળોમાંથી બહાર નીકળવાનું ધીમેથી ચાલુ રાખ્યું. ઓગસ્ટ 1 ના રોજ પૂરા થતા સપ્તાહમાં વ્યવસાય ફરીથી વધ્યો, તે ઓરડામાં સપ્તાહમાં વૃદ્ધિ જોવા માટે છેલ્લા 16 અઠવાડિયામાંથી 15 મી બનાવ્યો, જે ઓરડામાં વેચાયેલી રાત્રિમાં માંગ પ્રમાણે માંગ પણ ધીમી પડી ગઈ છે.

વ્યવસાયે અઠવાડિયું 48.9 ટકા પર સમાપ્ત કર્યું હતું, જે અઠવાડિયાના 48.1 ટકા કરતા પાછલા વર્ષના સમાન સમયથી 34.5 ટકા નીચે હતું. એડીઆર સપ્તાહમાં 100.04 ડોલર પર સમાપ્ત થયું હતું, જે અગાઉના વર્ષથી 25.3 ટકા ઘટ્યું હતું, જ્યારે રેવપ્રાએ વાર્ષિક ધોરણે 51.1 ટકાના ઘટાડા સાથે 48.96 ડોલર પર પહોંચ્યું હતું.

એસટીઆરનાં ટોચના 25 બજારોમાં, અન્ય તમામ બજારોની સરખામણીએ ઓછું વ્યવસાય, 41.4 ટકા અને એડીઆર, 97.58 જોવા મળ્યું છે.નોર્ફોક / વર્જિનિયા બીચ, વર્જિનિયાએ 60 ટકા જેટલા વ્યવસાયથી ઉપર વધતા એકમાત્ર મોટા બજાર તરીકે તેનું સ્થાન જાળવી રાખ્યું, જે અંતમાં 64.1 ટકા હતો. 50 ટકાને વટાવી દેનાર ત્રણ મોટા બજારોમાં ડેટ્રોઇટ 54.3 ટકા, સેન ડિએગો 53.1 ટકા અને ફિલાડેલ્ફિયા 51.4 ટકા સાથે આગળ હતા. હવાઈના ઓહુ આઇલેન્ડ 21.4 ટકા સાથે તળિયે રહ્યું છે જ્યારે ન્યૂ ઓર્લિયન્સ 29.7 ટકાના બીજા ક્રમે છે.