અમેરિકામાં મેરિયોટ્ટ, હિલ્ટોન અને આઈએચજી હજી પાઈપલાઈનમાં છે

ત્રણેય કંપનીઓના પ્રોજેક્ટ નિર્માણ હેઠળના તમામ પ્રોજેક્ટમાં 68 ટકા છે

0
914
લોજિંગ ઇકોનોમિટ્રિક્સ અનુસાર, બીજા ક્વાર્ટરમાં હોલિડે ઇન બ્રાન્ડના માલિક, હિલ્ટન વર્લ્ડવાઇડ અને ઇન્ટરકોન્ટિનેન્ટલ હોટેલ્સ ગ્રૂપ, મેરિએટ ઇન્ટરનેશનલ, હિલ્ટન વર્લ્ડવાઇડ અને ઇન્ટરકોન્ટિનેન્ટલ હોટેલ્સ ગ્રૂપના 68 ટકા છે.

છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી તેમ, લોજિંગ ઇકોનોમિટ્રિક્સ અનુસાર, ત્રણ કંપનીઓ યુ.એસ. હોટલના બાંધકામની પાઇપલાઇન પર પ્રભુત્વ ધરાવે છે. મેરીઅટ ઇન્ટરનેશનલ, હિલ્ટન વર્લ્ડવાઇડ અને ઇન્ટરકોન્ટિનેન્ટલ હોટેલ્સ ગ્રૂપે સંયુક્ત રીતે બીજા ક્વાર્ટરમાં કુલ પાઇપલાઇનમાં 68 ટકા જેટલા પ્રોજેક્ટ્સનો હિસ્સો લીધો, જે લગભગ પ્રથમ ત્રિમાસિક ગાળાની સમાન ટકાવારી છે.આ ત્રિમાસિક ગાળામાં મેરિયોટના 1487 પ્રોજેક્ટ્સ હતા, ત્યારબાદ હિલ્ટનના 1395 પ્રોજેક્ટ્સ અને 160078 રૂમો હતા, અને આઈ.એચ.જી. 920 પ્રોજેક્ટ્સ અને, 94499 રૂમ હતા.

બ્રાન્ડના આધારે બ્રાન્ડ પર, હિલ્ટનની હોમ 2 સ્યૂટ્સ અને આઇએચજીની હોલીડે ઇન એક્સપ્રેસ અનુક્રમે 415 પ્રોજેક્ટ્સ અને 43,336 રૂમ અને 371 પ્રોજેક્ટ્સ અને 35,539 રૂમ સાથે ટોચ પર છે. હિલ્ટન બાય હિલ્ટન 304 પ્રોજેક્ટ્સ અને 31,365 ઓરડાઓ સાથે પાછળ હતો, પછી મેરિઓટની ફેરફિલ્ડ ઇન 302 પ્રોજેક્ટ્સ અને 29,251 ઓરડાઓ સાથે. આ ચાર બ્રાન્ડ સંયુક્ત કુલ પાઇપલાઇનમાં 25 ટકા પ્રોજેક્ટનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

એલઇએ બીજા ક્વાર્ટરના પરિણામોમાં 66,852 રૂમ સાથે 580 રૂપાંતર પ્રોજેક્ટ્સ રેકોર્ડ કર્યા. તેમાંથી, બેસ્ટ વેસ્ટર્ન 150 કન્વર્ઝન પ્રોજેક્ટ્સ અને 13,482 ઓરડાઓ સાથે પ્રભુત્વ ધરાવે છે, એકલા પ્રોજેક્ટ્સ દ્વારા રૂપાંતર પાઇપલાઇનનો 25 ટકા દાવો કરે છે. ત્યારબાદ મેરીઅટ 79 પ્રોજેક્ટ્સ અને 721  ઓરડાઓ સાથે, હિલ્ટન પાસે 69 પ્રોજેક્ટ્સ અને 11,279 ઓરડાઓ હતા અને આઈએચજીએ 5,382 રૂમવાળા 50 પ્રોજેક્ટ્સ રેકોર્ડ કર્યા. બેસ્ટ વેસ્ટર્ન અને આ ત્રણ ફ્રેન્ચાઇઝી કંપનીઓનો સંયુક્ત રાજ્ય અમેરિકામાં રૂપાંતર પાઇપલાઇનના તમામ રૂમમાં 66 ટકા હિસ્સો છે.

2020 ના પહેલા ભાગમાં, સમગ્ર યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં 36,992 રૂમવાળી 313 નવી હોટલો ખોલવામાં આવી. તે ઉદઘાટનમાંથી, મેરિઓટ, હિલ્ટન અને આઇએચજીએ 69 ટકા હોટલો સામૂહિક રીતે ખોલી. મેરિઓટે 11,036 રૂમો  સાથે 90 હોટલો ખોલી, હિલ્ટનને 8,728 રૂમ વાળી 82 હોટલ અને આઇએચજીએ 4,190 રૂમવાળી 44 હોટલ ખોલ્યા. મેરિઅટ, હિલ્ટન અને આઇએચજી વર્ષોથી બાંધકામની પાઇપલાઇનમાં ટોચ પર છે.