હોટસ્ટેટ્સઃ ઓમિક્રોન વરિયન્ટનને કારણે હોટેલ ઇન્ડસ્ટ્રીને અસર

કોવિડ-19ના નવા ઓમિક્રોન વરિયન્ટને કારણે હોટેલ ઈન્ડસ્ટ્રીને પણ અસર પહોંચી છે. હાલના સમયે જ્યારે અમેરિકા સહિતના દેશો મહામારીની માઠી અસરમાંથી બહાર આવી રહ્યાં છે...

પીડબલ્યુસીઃ 2022માં એડીઆરને કારણે રેવપાર 2019ના સ્તર સુધી પહોંચી શકે

અમેરિકાની હોટલોની ઓક્યુપન્સી અને એડીઆરમાં 2022 સુધી વધારો જોવા મળી શકે છે. રેવપારમાં પણ સુધારો જોવા મળ્યો છે, તેમ પીડબલ્યુસીનું માનવું છે. દરમિયાન, 2022ના...

Loading