ટ્રેપઃ નાજુક સીએમબીએસ ઋુણના ટકા મે મહિનામાં વધીને 7.15 ટકા થયા

એપ્રિલમાં 2.29 ટકા વધારો કંપનીએ નોંધ્યો છે તે સૌથી મોટો છે

0
906
ટ્રેપ રિસર્ચ ફર્મના જણાવ્યા અનુસાર મેમાં લોજિંગ ડેલિક્વન્સી રેટ 1642 બેસિસ પોઇન્ટ વધીને 19.13 ટકા થઈ ગયો છે.

એક્સપર્ટ્સ મેમાં થયેલી કમર્શિયલ મોર્ટગેજ બેકડ સિક્યોરિટી લોન્સમાં અપરાધીઓમાં વધારો થતાં આશ્ચર્ય થયું નથી. ટ્રેપ સંશોધન કંપનીના જણાવ્યા અનુસાર ડ્રોપનું કદ, અણધારી રીતે મોટું હતું. ટ્રેપના અહેવાલમાં જણાવ્યું હતું કે, ‘ગ્રેસ’ અથવા ‘ગ્રેસથી આગળ’ અવધિમાં રહેલી ઘણી લોન કાં તો તે કેટેગરીમાં જ રહી હતી અથવા “વર્તમાન” તરફ વળતી હતી, જે  દરમાં વધારો થવાથી ખરાબ થતો જાય છે. “જૂન મહિનામાં 6.7 ટકા જેટલી લોન મેની ચુકવણી ચૂકી છે.

એક વર્ષ પહેલા રાષ્ટ્રીય સીએમબીએસ અપરાધ દર 2.66 ટકા અને છ મહિના પહેલા 2.34 ટકા હતો. લોજિંગ ડેલિક્વન્સી રેટ 1642 બેસિસ પોઇન્ટ વધીને 19.13 ટકા થયો છે, જે ઔદ્યોગિક, મલ્ટિ-ફેમિલી, ઓફિસ અને રિટેલ કરતા વધારે છે.

ઉપરાંત, તમામ લોજિંગ લોનમાંથી 16.2 ટકા મે મહિનામાં વિશેષ સર્વિસિંગમાં હતી, જે એપ્રિલના 11.4 ટકાથી વધારે છે.વિશેષ સર્વિસ સાથેની લોનની ટકાવારી એપ્રિલમાં  4.39 ટકાથી વધીને મેમાં 6.૦7 ટકા થઈ છે. ઉપરાંત, બધી લોનમાંથી 19.9 ટકા સર્વિસર્સ વોચ લિસ્ટમાં હતા.