ચોઇસ એક્સ્ટેન્ડ-સ્ટે બ્રાન્ડ્સ મહામારી દરમિયાન સરેરાશ કરતા વધારે પરફોર્મ કરે છે

કંપનીના મેઇનસ્ટે, વુડસ્પ્રિંગ અને નવી એવરહોમ બ્રાન્ડ્સ માટેનો વ્યવસાય મેમાં 67 ટકા છે

0
806
પેટ પેસિઅસ, ચોઇસના સીઈઓ કહે છે કે ચોઇસ હોટેલ્સ ઇન્ટરનેશનલની વિસ્તૃત-રોકાણની બ્રાન્ડ્સ, વુડસ્પ્રિંગ સ્વીટ્સ અને ઉપનગરીય વિસ્તૃત રોકાણ ઇકોનોમી સેગમેન્ટમાં અને મેઇનસ્ટે સ્વીટ્સમાં અને તાજેતરમાં મિડસ્કેલમાં એવરહોમ સ્વીટ્સ લોન્ચ કરવામાં આવી છે, જેણે કોરોના રોગચાળા હેઠળ છેલ્લા ત્રણ મહિનાથી ઉદ્યોગ માટે સરેરાશ કરતા વધારેનો વ્યવસાય જોયો છે.

ચોઈસ હોટલ્સ ઇન્ટરનેશનલની વિસ્તૃત રોકાણની બ્રાન્ડ્સ કોરોના રોગચાળા દરમિયાન બાકીના ઉદ્યોગ કરતા વધુ વ્યવસાય જોઈ રહ્યા છે. આ વિસ્તૃત-સ્ટે સેગમેન્ટમાં અન્ય બ્રાન્ડ્સના વલણને અનુસરે છે.

ચોઇસની વિસ્તૃત-રોકાણ બ્રાન્ડ્સમાં અર્થશાસ્ત્ર ક્ષેત્રે વુડસ્પ્રિંગ સ્વીટ્સ અને ઉપનગરીય વિસ્તૃત સ્ટે, તેમજ મેઇનસ્ટે સ્વીટ્સ અને મિડસ્કલેમાં તાજેતરમાં લોન્ચ થયેલ એવરહોમ સ્વીટ્સ શામેલ છે. બ્રાન્ડ્સના પ્રદર્શનની પસંદગી વાર્ષિક સંમેલનને બદલે કંપનીના “ધ રોડ ફોરવર્ડ” વિડિઓ કોન્ફરન્સમાં, ચોઇસના સીઈઓ, પેટ પેસિઅસ દ્વારા કરવામાં આવી હતી.

પેસિઅસે જણાવ્યું હતું કે, વિસ્તૃત રોકાણ-વ્યવસાય ઉદ્યોગ કરતા નોંધપાત્ર રીતે વધારે છે, પરંતુ ખાસ કરીને વુડસ્પ્રિંગ માટે પેસિઅસે જણાવ્યું હતું કે, “બ્રાન્ડનો વ્યવસાય મે મહિનામાં 70 ટકાથી ઉપર હતો, જે ઉદ્યોગમાં શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરનારી બ્રાન્ડ ન હતો.

પ્રથમ ક્વાર્ટરમાં યુ.એસ.માં ચોઇસ પાસે 410 વિસ્તૃત-રોકાણ હોટલો હતી, જે આ વર્ષે અત્યાર સુધી 17 ખોલ્યા પછી લગભગ 10 ટકા વર્ષ-વર્ષ-વૃદ્ધિમાં છે. તેમાં પાઇપલાઇનમાં 300 હોટલ છે. ખુલ્લામાં 11 નવી વુડસ્પ્રિંગ હોટલ અને મેઇનસ્ટે સ્વીટ્સ અને ઉપનગરીય વિસ્તૃત રોકાણની મિલકતોમાં 6 નવી હોટલ શામેલ છે.

“અમારી વિસ્તૃત સ્ટે બ્રાન્ડ્સે સ્વાગત વાતાવરણ, અનુકૂળ સવલત અને પરવડે તેવા લાંબા ગાળાના દરોની શોધમાં મહેમાનો માટે ફરીથી તેમની અપીલનો સમય અને સમય બતાવ્યો છે – તે માંગ, જે વિસ્તૃત મુસાફરીના વાતાવરણને ધ્યાનમાં લીધા વિના રહે છે.

હોટેલના રોકાણ સલાહકારો ધ હાઇલેન્ડ ગ્રુપના તાજેતરના અહેવાલમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે ખાસ કરીને ઇકોનોમી અથવા સિલેક્ટ-સર્વિસ, સમગ્ર ધોરણમાં એક્સટેન્ડેડ-સ્ટે બ્રાન્ડ્સે રોગચાળા દરમિયાન સરેરાશ કરતા વધુ સારું પ્રદર્શન કર્યું છે.