નાણાંકીય જવાબદારીઓ માટે હોટેલ્સે લાંબાગાળાના આયોજન કરવાની જરૂર છે

માર્ચ મહિનામાં કોવિડ-19 મહામારીને કારણે અર્થતંત્રને ગંભીર અસર થઇ ત્યારે ઘણી હોટેલ્સને તેમના દેવાની વ્યવસ્થા કરવા માટે ટૂંકાગાળાના સમાધાન માટે ત્રણ મહિનાની રાહત આપવામાં...

રાહત ફંડ માટે ટીવી પર્સનાલીટી અને હોટેલિરનું કોંગ્રેસ પર દબાણ

ટ્રાવેલ ચેનલ ટીવી પર્સનાલિટી અને આર્જેસો હોસ્પિટાલિટીના સીઇઓ એન્થોની મેલ્ચિઓરીએ મુશ્કેલીઓથી મુકેલી હોટલોમાંથી કારકિર્દી બનાવી લીધી છે, હવે વધુ ફેડરલ પ્રોત્સાહન માટેની બિડમાં કોંગ્રેસને...

AAA forecasts 700 million trips for summer season

THE SUMMER HOLIDAY season this year may not be as busy for the travel industry as in years past, but still Americans are expected...

રાહત પેકેજની ચર્ચા માટે નેન્સી પેલોસી હોટેલ ઈન્ડસ્ટ્રીના પ્રોફેશ્નલ્સ સાથે જોડાયાં

હોટેલિયર્સ કોરોનાના આર્થિક પ્રભાવનો સામનો કરવા માટેના ફેડરલ પ્રોત્સાહનના આગામી રાઉન્ડની ચર્ચા વિશે કોંગ્રેસના નેતા પાસેથી સીધા સાંભળવાની તક છે. ગૃહના અધ્યક્ષ નેન્સી પેલોસી...

Maryland hoteliers’ shooting called example of pandemic tensions

IN THE U.S., Usha and Dilip Patel, victims of a shooting in their Elkton, Maryland, hotel last week that left Usha dead and her...

STR: Recovery continued in May with 59.3 percent

U.S. HOTELS’ CLIMB out of the COVID-19 downturn continued in May, according to STR. Occupancy, RevPAR and ADR all reached a new high in...

STR: August performance up over July but still at record low

U.S. HOTELS SAW a rise in performance during August from July, but occupancy levels for the month were the lowest of any on record,...

STR: U.S. hotels see fourth week of double-digit RevPAR losses

REVPAR FOR U.S. hotels dropped 80.3 percent in the last week of March, according to STR, the fourth week in a row of losses...

The latest round of federal economic stimulus against the COVID-19 pandemic’s impact stalled in...

A THIRD PHASE of federal economic aid for the economy to mitigate the impact of the COVID-19 pandemic has stalled in the House of...

USTA holds ‘Virtual Hill Week’ to press for more federal aid to travel sector

DESPITE SOME RECENT upticks in travel, the U.S. is expected to see a 45 percent decline in travel spending this year, according to a...